Gladgris barnekonsept - div. tegninger

Modell: 9999

C. Keller AS utvikler barnekonsept for banker. Vi kan bistå fra de enkle løsninger til  omfattende totalløsninger. 

Et barnekonsept er bankens kommunikasjonsplattform og strategi vis a vis barnesegmentet.

Vi har lang erfaring og kompetanse innen dette området, og kan bistå med alt fra utforming av enkeltprodukter til kreative løsninger og totalkonsept. Et totalkonsept kan innebære utforming av egne figurer, miljø og historier rundt disse, formgivning av grafisk materiale og strøartikler, websider - samt aktivitetsplan og grunnleggende strategi for kommunikasjonen.

Bildet viser et eksempel på hvordan vi med enkle grep kan "levendegjøre" en sparebøsse - i dette tilfellet Gladgrisen - slik at figuren også kan brukes på trykksaker og strøartikler. Dette kan være en enkel start for banker som i dag ikke har et eget konsept, og som ønsker litt flere elementer å spille på i kommunikasjonen med barna.

Vi har også lang erfaring i å utvikle sparebøsser tilpasset bankers eksisterende barnekonsept - dette gjør vi for  flere større banker i dag.

Gladgris barnekonsept - div. tegninger Gladgris barnekonsept - div. tegninger