Om C. Keller AS

Julius Maxi (rød)

C. Keller AS har sin opprinnelse i firmaet Odd Keller AS som ble etablert i 1962. Dette selskapet har i alle år hatt en sterk posisjon som leverandør av forskjellige produkter til bank, post og øvrige bedriftskunder i Norge.

Firmaene Keller Collection AS og Keller System AS ble i 2005 fusjonert inn i C. Keller AS.

I dag viderefører C. Keller AS profileringsproduktene, mens Keller AS leverer mynt- og seddelbehandlingsmaskiner, vekslingsautomater, rullautomater m.m. til banker over hele landet.

C. Keller AS er et selskap med et smalt og spesialisert produktspekter. Vår strategi er å være en ledende innen våre klart definerte målgrupper - deriblant banker. Vi jobber langsiktig, og har i dag gode relasjoner til - nær sagt - alle norske banker og bankgrupperinger.

Våre produkter produseres hos samarbeidspartnere i Europa og Østen, mens utvikling og design for det alt vesentlige skjer i Norge. Vi har en egen avdeling for trykk/preging på Minde i Bergen.

C.Keller AS er en Grønt Punkt Norge bedrift.